Izjava o za?titi privatnosti za www.polovni-motori.com Ako su vam potrebne bilo kakve dodatne informacije ili imate bilo kakvih pitanja o na?oj politici privatnosti, slobodno nas kontaktirajte putem kontakt forme.

Mi po?tujemo Va?u privatnost i posveceni smo njenom cuvanju. Ova polisa privatnosti ocrtava vrste privatnih informacija koje se prikupljaju na www.polovni-motori.com i nacin na koji se koriste i ?tite te informacije.

Log Files
Kao i vecina web sajtova i mi skupljamo informacije u vidu log fajlova. Informacije iz log fajlova se sastoje od: Va?e IP (internet protokol) adrese, Va?eg ISP-a (internet provajdera), podaci o kori?cenom browser-u prilikom posete na?eg sajta (npr. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome), vreme posete i pogledane stranice prilikom Va?e posete. IP adresa, i druge slicni podaci nisu vezani za bilo koju informaciju licne identifikacije.

Cookies (kolacici) i web beacons
www.polovni-motori.com koristi kolacice za evidenciju korisniku-specificnih informacija o stranicama kojima korisnik pristupa ili posecuje, kako bi smo prilagodili sadr?aj stranice na osnovu tipa Va?eg web-browser-a ili druge informacije koje posetilac po?alje putem svog web browser-a. Neki od na?ih partnera za ogla?avanje (Google Adsense) i mi, mo?emo takode koristiti kolacice da bi bolje personalizovali sadr?aj, reklame i promocije koje vidite na na?em sajtu.
? Google, kao dobavljac trece strane, koristi kolacice za poslu?ivanje oglasa na na?oj web lokaciji.
? Pomocu kolacica DART Google poslu?uje oglase Va?im korisnicima na osnovu Va?ih poseta na?oj web lokaciji i drugim web lokacijama na internetu.
? Posetioci mogu deaktivirati kori?tenje DART kolacica posetom pravila o privatnosti Google oglasa i sadr?ajne mre?e
Ako ?elite dodatne informacije o tom postupku te ?elite saznati ?ta uciniti kako te informacije ne bi bile dostupne, pogledajte Google privacy center.

www.polovni-motori.com nema pristup ili kontrolu nad tim kolacicima koji se koriste od strane trece strane ogla?ivaca.

Otkrivanje prikupljenih podataka
www.polovni-motori.com ce otkriti licne podatke i/ili IP adresu ako to zahteva zakon ili u uverenju iz dobre volje da je takav postupak neophodan radi:

? Saradnje na istrazi o nezakonitim aktivnostima, po ukazu zakona,
? Za?tite i odbrane vlasnickih i autorskih prava www.polovni-motori.com sajta i druge imovine ili posetilaca.
? Identifikacije osoba koje kr?e zakon, obavje?tenja i ugovore www.polovni-motori.com, prava trecih lica, ili na drugi nacin nelegalno koriste www.polovni-motori.com
? ?elji ili naredbi korisnika.

Va? pristanak na ovu polisu i pravila
Kori?cenjem usluga www.polovni-motori.com, pristajete na prikupljanje i upotrebu informacija od strane www.polovni-motori.com kao ?to je izneto u ovoj polisi i pravilima kori?cenja. Ako odlucimo da izmenimo polisu privatnosti, unecemo izmene u ovaj dokument tako da ste uvijek svesni o informacijama koje prikupljamo, kako ih koristimo, i pod kojim okolnostima ih otkrivamo.