Uslovi kori?cenja sajta www.polovni-motori.com Op?ta pravila

Kori?cenjem bilo kog dela portala www.polovni-motori.com i svih njegovih delova, smatrace se da automatski prihvatate sva aktuelna pravila kori?cenja.

Korisnici su du?ni da redovno citaju pravila kori?cenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim kori?cenjem portala www.polovni-motori.com, ili bilo kog  njegovog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima kori?cenja, te da su ih razumeli u celosti.

Ni jedan deo portala www.polovni-motori.com ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.

Portal www.polovni-motori.com sadr?aj objavljuje u dobroj nameri. Sadr?aj portala www.polovni-motori.com koristite na vlastitu odgovornost i portal www.polovni-motori.com se ne mo?e smatrati odgovornim za bilo kakvu ?tetu nastalu kori?cenjem.

Zabranjeno je davati la?ne informacije i oglase koji nisu u skladu sa zakonom ili uredjivackom politikom portala www.polovni-motori.com. Portal www.polovni-motori.com ne mo?e biti odgovoran za posledice takvih aktivnosti. Svaki korisnik je odgovoran za istinitost unesenog sadr?aja na portalu polovni-motori.com. Ukoliko smatrate da neki sad?aj nije tacan ili da je do?lo do zloupotrebe sadr?aja, mo?ete koristiti formu koja se nalazi ispod svakog objavljenog sadr?aja na portalu www.polovni-motori.com, slucaj ce biti odmah razmotren, a sporni sadr?aj bice uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadr?aja ?albe.

Portal www.polovni-motori.com mo?e u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadr?aja na sajt ili izvr?iti njegovo prilagodavanje shodno pravilima kori?cenja portala, uredivackoj politici portala www.polovni-motori.com ili iz drugog razloga. Ovo se mo?e vr?iti bez prethodnog upozorenja i obja?njenja.

Autorska prava

Portal www.polovni-motori.com pola?e autorska prava na sve vlastite sadr?aje. Neovla?ceno kori?cenje bilo kog dela sajta smatra se kr?enjem autorskih prava www.polovni-motori.com i podlo?no je tu?bi.

Ukoliko smatrate da se na portalu  www.polovni-motori.com nalazi sadr?aj kojim smo povredili Va?a autorska prava, slucaj ce biti odmah razmotren, a sporni sadr?aj bice uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadr?aja ?albe.
?albe po?aljite putem Kontakt  forme

Korisnici


Portal  www.polovni-motori.com se obavezuje da ce cuvati privatnost korisnika sajta, osim u slucaju te?kog kr?enja pravila portala  www.polovni-motori.com ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Istinitost i tacnost informacija, upisi korisnika

Postavljanjem oglasa na portal www.polovni-motori.com, korisnik potvrduje tacnost informacija koje je uneo pri unosu oglasa.

Portal www.polovni-motori.com ni u kom pogledu ne odgovara  za tacnost i istinitost podataka na portalu www.polovni-motori.com datih od strane posetilaca sajta.

Modifikovanje i promene pravila

Portal www.polovni-motori.com zadr?ava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila..

Kori?cenjem bilo kog sadr?aja na portala www.polovni-motori.com, smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.

Ogranicenje odgovornosti

Ni pod kakvim okolnostima portal www.polovni-motori.com nece biti odgovoran nijednom korisniku, u smislu njegovog pravilnog ili nepravilnog kori?cenja ili oslanjanja na portal www.polovni-motori.com.